Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie

Telefon: (46) 838-56-94

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 373894
 • Do końca roku: 62 dni
 • Do wakacji: 238 dni

Kontakt

99-416 Nieborów

Al. Legionów Polskich 92

Tel: (46) 838-56-94

Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

Książka z autografem

 

Zapraszamy na spotkanie autorskie

z IZABELLĄ KLEBAŃSKĄ

 

w dni 24.09.2020 o godz. 10.30
w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie

 

Po spotkaniu będzie można zakupić książki Autorki w promocyjnych cenach:

 

Akolada. 8 stopień wtajemniczenia                                    15 zł

Hej, zagrajcie siarczyście!                                                        20 zł

Jadzia                                                                                               10 zł

Jak tańczono przed wiekami                                                  15 zł

Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie + CD                    20 zł

Magiczne skrzypce                                                                        20 zł

Muzyczna zgraja + CD                                                                   20 zł 

Wielka historia małych miast województwa łódzkiego 25 zł

 

____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

 

Prosimy o zapoznanie się z "Procedurami funkcjonowania szkoły i przedszkola

w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie".

Dokumenty są dostępne u wychowawcó grup przedszkolnych.

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych procedurach.

________________________________________________________________________________________

W związku z wprowadzeniem żółtej strefy harmonogram dowozów ulega zmianie.

HARMONOGRAM DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
obowiązujący od dnia 07.09.2020 r.

7.05 - Piaski,
7.15 - Piaski pod Łasieckie,
7.30 - Sypień,
7.35 - Karolew,
7.40 - Sypień od strony Bednar.

Odwóz według harmonogramu poniżej:
od poniedziałku do piątku -  I odwóz godzina 12.35,
od poniedziałku do czwartku - II odwóz godzina 15.10,
w piątki - II odwóz godzina 14.20.

______________________________________________________


Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

 

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

 

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 3.  ablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

 

Przedsiębiorca:

 1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
 1. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,
 2. 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.

3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.

4. W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.

5. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.

6. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.

7. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

8. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.

 9. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.

10. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.

11. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

12. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Harmonogram spędzania przerw przez  uczniów

Miejsce spędzania czasu w czasie przerwy

I przerwa

7.30 – 8.00

Przed lekcjami

II przerwa

8.45 – 8.55

Po 1 godzinie

III przerwa

9.40 – 9.50

Po 2 godzinie

IV przerwa

10.35 – 10.45

Po 3 godzinie

V przerwa

11.30 – 11.50

PRZERWA OBIADOWA

Po 4 godzinie

VI przerwa

12.35 – 12.45

Po 5 godzinie

VII przerwa

13.30 – 13.35

Po 6 godzinie

VII przerwa

14.20 – 14.25

Po 7 godzinie

Piętro

I - III

I - III

I - III

VII - VIII

I - V

VII - VIII

IV - VI

 

PRZY KLASACH NA KORYTARZU

 

Parter

IV - VI

VII - VIII

IV - VI

IV - VI

OBIAD

IV - VI

VII - VIII

Dwór

(plac przed wejściem do szkoły)

VII - VIII

IV - VI

VII - VIII

I - III

VII - VIII

I - III

-

 

Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami: Wejście główne dla uczniów I – III oraz przedszkola; wejście od strony Sali gimnastycznej dla uczniów IV – VIII.

W razie deszczu, zimna lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie pozostają w wietrzonej klasie na czas przerwy wyznaczonej na dworze (Z NAUCZYCIELEM, KTÓRY MIAŁ LEKCJĘ W TEJ KLASIE).


_______________________________________________________________________________________________________